DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Rarášci a Tamtamy

Členství

Chlumčanské zpěvácké desatero

Členem CHDS se může stát každý, kdo:

1. je spolehlivý, umí se slušně chovat, pomáhá druhým a staví se proti jakékoli formě šikany

2. má rád muziku a  dobrovolně zpívá ve skupině i sólově

3. pravidelně navštěvuje každou pěveckou zkoušku a zúčastňuje se soustředění

4. táhne za jeden provaz, a proto nechybí na žádném sborovém vystoupení ani koncertě

5. přispívá členským příspěvkem 200,- Kč za pololetí do sborového fondu
    (z něj se částečně čerpá na ubytování na soustředěních, notový materiál, dopravu na akce apod.) 

6. umí se pružně přizpůsobit různým hudebním situacím

7. vždy má u sebe doklad totožnosti člena pěveckého sboru, tj. svůj osobitý hlas a členský průkaz

8. dodržuje nepsané dohody pěveckého sboru

9. nezkazí žádnou  legraci

10. případně hraje na jakýkoliv hudební nástroj

 
Něco navíc pro zákonné zástupce žáků:

- zákonný zástupce dbá na zajištění předem dohodnutého koncertního oblečení dítěte;

- podle hesla "pořádek dělá přátele" a po předchozí zkušenosti platí v CHDS toto opatření: neúčast na zkouškách, koncertech či soustředěních omlouvá zákonný zástupce nejpozději do týdne do žák.knížky, telefonicky či E-mailem, za případnou neomluvenou neúčast jsou neomluvené hodiny (sborový zpěv je nepovinně volitelným předmětem na ZŠ a je hodnocen známkou na vysvědčení);

- občanské sdružení Rada rodičů a přátel CHDS pořádá pro zákonné zástupce žáků schůzky, na kterých je seznámí s činností a hospodařením CHDS;

- se všemi akcemi CHDS jsou zákonní zástupci včas seznámeni písemně prostřednictvím svých dětí, telefonicky či e-mailem, základní informace jsou vždy i na našich webových stránkách.