DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Rarášci a Tamtamy

O nás

O nás

    Zpívání dětí při Základní škole v Chlumčanech má již 40-letou tradici. Této tradici dala vznik paní sbormistryně Marie Nováková, která v roce 1977 založila Chlumčanský dětský sbor a s mnoha vynikajícími domácími i zahraničními úspěchy jej vedla s radostí, láskou a naplno celých krásných 22 let, během nichž bylo od r.1987 navázáno hudební i lidské přatelství s dětským sborem z francouzského městečka Chaussin pod vedením paní sbormistryně Daniely Ponsotové. Na zlatou éru sboru paní sbormistryně Marie Novákové dodnes všichni v Chlumčanech vzpomínáme, nasadila tady tak sborovému zpěvu laťku hodně vysoko, vychovala stovky skvělých zpěváků, pro které se stal zpěv srdeční záležitostí, a stala se naší velkou učitelkou. V roce 1999 předala vedení sboru Evě Šustrové, která vede sbor do současnosti, s výjimkou období mateřské dovolené v r. 2002-2005, kdy se o práci se sborem pomohly podělit paní Zuzana Fryčková, Kateřina Mainerová a tehdejší sbormistryně plzeňského mládežnického sboru Canticorum Veronika Hanšová (Masopustová).

  

Činnost CHDS je zastřešena spolkem Radou rodičů a přátel CHDS.
Sbor pracuje při Základní škole v Chlumčanech u Plzně (www.zschlumcany.cz) a patří zde mezi nepovinně volitelné předměty.
Skládá se z přípravného sboru Rarášci, který navštěvují především zpěváčci z 1. a 2. tříd, a z hlavního sboru  Tamtamy, 
v němž se scházejí nejen zpěváci ze 3. až 9. tříd, ale i některé sboristé a sólisté, kteří základní školu už ukončili.

 

* * *

 

Repertoir
     
    V současnosti se věnujeme širokému repertoiru, od renesančních a středověkých písní po spirituály, latinské kánony, lidové písně keltské, české, moravské, romské, písně Osvobozeného divadla, filmové písně a nevyhýbáme se ani experimentům, jako jsou
tzv. aleatorické skladby či písně rockové.    

     

Zkoušky a nástrojové doprovody 

    Scházíme se pravidelně v hudebně základní školy vždy v  pátek  (podle tradice) od 13:15 do 15:30. 
Většinu repertoiru i sborovou partu však nejraději dáváme do kupy hlavně na společných víkendových soustředěních daleko
od civilizace.
  Noví členové se přijímají do CHDS formou náborů zpravidla na začátku školního roku.
   
  Klavírní korepetice zajišťuje v současnosti Lukáš Palkoska, dlouholetý žák Základní umělecké školy J.S.Bacha v Dobřanech a později učitel ZŠ Dobřany. (www.dobrany.cz/zus).
Na kytaru nás příležitostně doprovází Libuše Telešnuková, paní učitelka dobřanské ZUŠ.
O flétnové, houslové nebo kytarové doprovody se starají z velké části i sboristé, kteří jsou zároveň žáky taktéž ZUŠ J.S.Bacha Dobřany.

   

Koncerty a společné projekty

   
    V současnosti vystupujeme na domácí půdě v Chlumčanech jak na akcích školy a obce (Školní akademie, Rozsvícení vánočního stromu...), tak i na tradičních koncertech v chlumčanské kapli p.Marie Pomocné ve spolupráci se zástupci Koinonie Jana Křtitele Plzeň Litice (www.koinonia.cz).
   

    Vedle toho jsme účinkovali také nejen v rámci Plzeňského kraje, např. na zámku v Nebílovech, na adventních koncertech v Dobřanech, na keltském dni na Radyni, ale i několik let v zahraničí na vánočních koncertech v německém Nittenau za mikroregion Přešticko.
   
    S radostí se pouštíme do společných projektů, jako byly vánoční koncerty s keltskou kapelou Poitín (www.poitin.cz) či přátelské koncerty s dětským pěveckým sborem Slunečnice při 21.ZŠ v Plzni pod vedením bývalé členky CHDS Evy Gabrielové (Kvíderové) a  pěveckým sborem při ZŠ Klatovy.

    

    Již 10 let spolupracujeme s keltskou skupinou Dé Domhnaigh tvořenou žáky ZUŠ J.S.Bacha Dobřany

(http://dedom.websnadno.cz/, http://bandzone.cz/dedomhnaigh,

http://www.zus-dobrany.cz/hrajeme-si-dohromady-soubory-a-sbory/de-domhanaigh-keltska-skupina/).

       

    Pomohli jsme nahrát CD rockové kapele River Band (www.riverband.cz) a následně jsme vystoupili spolu na mnohých koncertech, mezi než patří i akce na Dni Chlumčan nebo na vánočních trzích na plzeňském náměstí.

    Zazpívali jsme si na oslavě Dne matek spirituály s přeštickou kapelou Newděk Band.

    V rámci sborových soustředění jsme mnohokrát koncertovali též na zámku v Chudenicích.

    Mezi naše poslední akce patří koncerty na Velikonočních trzích na náměstí v Dobřanech i v Plzni na jaře 2017.

 

 

Seznam členů ve šk.roce 2017/2018:    

Rarášci Tamtamy                  

Anna Kabátová

Denisa Vokráčková

Matyáš Prusík

Adéla Šlehoverová

Adam Zíbar Aneta Horká

Bára Bělová

Jiří Němeček

Jana Eisenhammerová

Natálie Kováčová

Karolína Vrbová Anna Kabátová

Natálie Regnerová

Adéla Schindlerová

Natálie Regnerová

Tereza Chmelařová

Daniel Pöndl Klára Hodanová

Karolína Vrbová

Denisa Balounová Jan Zíbar

Michaela Režová

Natálie Kováčová Anna Skálová

Adéla Vladařová

Anna Kabátová  

Adéla Vaňková

Štěpán Rež

   

Jan Hudeček

Daniel Weber

   

Valérie Štaiglová

Renata Šlehoferová